– एसईई त रोकियो । तँ भुस्कुल त खुसी होलास् नि ? –रिन गरीगरी बाउले परीक्षाकेन्द्र छेउ भाडामा कोठा लिइदिएको र ट्युसन पढाएको पैसा सरकारले तिरिदिन्छ र ?


हरेकपल March 20, 2020

बक्ररेखा
– एसईई त रोकियो । तँ भुस्कुल त खुसी होलास् नि ?
–रिन गरीगरी बाउले परीक्षाकेन्द्र छेउ भाडामा कोठा लिइदिएको र ट्युसन पढाएको पैसा सरकारले तिरिदिन्छ र ?