परोपकारी व्यक्तिको स्वभाव कस्तो हुन्छ ? हेर्नुहोस् आजको नीति वचन


हरेकपल March 23, 2020

भवन्ति नम्रास्तरवः फलोदमै
र्नवामबुभिर्भूमिविलम्बिनो घनाः ।
अनुद्धताः सत्पुरुषाः समृद्धिभिः
स्वभाव एवैष परोपकारिणाम् ।।
– भर्तृहरि, नीतिशतकम्, श्लो. ७१

वृक्ष फलको बोझले नम्र हुन्छ अर्थात् झुक्छ, पानीले परिपूर्ण मेघ पृथ्वीमा झुक्छ (अर्थात् वर्षा हुन्छ, यसैगरी सत् पुरुष धनी भएर पनि झुक्ने गर्दछन्, किनकि परोपकारीको स्वभाव नै यस्तै हुन्छ ।

यो संसार परोपकारकै निम्ति सृजाना भएको हो । संसारमा जे जस्त वस्तु छन् सबेले परोपकार नै गरिहेका छन् । वृक्षले परोपकार कै निम्ति नित्य फल दिने गर्दछन् । परोपकारी भावनाले नै वृक्षका हाँगा सदा नुहिरहेका हुन्छन् ।


यसैगरी परोपकारकै निम्ति मेघले पानीको वर्षा गराउँदछन् । घना वादललाई थेग्न नसकेर पृथ्वीतर्फ झुक्दा वर्षा हुन्छ र अन्न बालि सप्रिने गर्दछन् ।


यसैगरी सज्जन व्यक्ति धनी भए भने पनि उक्त धन परोपकारमा नै खर्च गर्ने गर्दछन् । किनकि सज्जन व्यक्तिको स्वभाव नै झुक्ने र परोपकारमा लाग्ने हेन्छ । परोपकारको धर्म नै नम्र हुनु र नित्य परोपकारमा लाग्नु हो । प्रकृति नै परोपकारी छ भने विवेकशी प्राणि मानवजाति हामी पनि परोपकारमा नै लाग्नु पर्दछ किनकि परोपकार नै सज्जनको एकमात्र धर्म हो भन्ने आजको नीति वचन मननीय छ ।