कस्ता व्यक्तिको प्रशंसा गर्नुपर्छ ? हेर्नुहोस् आजको नीति वचन


हरेकपल April 4, 2020

किन्तेन हेमगिरिणा रजताद्रिणा वा
यत्राश्रिता श्चतरवस्तरवस्त एव ।
मन्यामहे मलयमेव यदाश्रयेण
कङ्कोलनिम्बकुजटा अपि चन्दना सयुः ।।
–भर्तृहरि


त्यही व्यक्तिको प्रशंसा गर्नुपर्छ जो सधै परोपकारमा तत्पर रहन्छ ।


जो परोपकारमा लाग्दछन् यस्ता व्यक्तिको सदा प्रशंसा गनुृपर्दछ । मान्छे चाहे जस्ता सुकै हुन् कार्य र व्यवहार असल हुने व्यक्ति सदा प्रशंसनीय रहन्छन् । सुनले सजिएको सुमेरपर्वत वा चाँदीले भरिएको कैलाशपर्वत भन्दा तीता नीम, कुजट आदि औषधीय गुण दिने मलयाचल पर्वत नै सदा मूल्यवान् रहनछन् । किनकि पैसा त छ तर औषधी किन्न नपाएका अवस्थामा जसले औँषधी दिन्छ त्यो व्यत्तिः नै परोपकारी हो । अर्थात् रोगीलाई रत्न दिएर के काम जब कि त्यो रत्नले कुनै औषधी किन्न पाइदैन भने । अतः जसले औषधीको काम गर्छन् ती नै सदा प्रशंसनीय हुन्छन् । यस्तै परोपकारी व्यक्ति पनि एक अर्काको पीर मार्कापर्दाको सारथी औषधी समान हुन् । अतः आवश्यक परेका वेलामा सहयोग गर्ने परोपकारी व्यक्ति सदा प्रशंसनीय रहन्छन् भन्ने आजको नीत वचन मननी यछ ।