सर्वप्रथम आफ्नो शरीरको रक्षा किन आवश्यक हुन्छ ? हेर्नुहोस् आजको नीति वचन


हरेकपल April 5, 2020

पुनर्वित्तं पुनर्मित्रं पुनर्भार्या पुनर्मही ।
एतत्सर्वं पुनर्लभ्यं न शरीरं पुनः पुनः ।
–चाणक्य


धन, मित्र, स्त्री र पृथ्वी सबै पुनः पुनः प्राप्त हुन्नसक्छन् तर मानव शरीर पुनः प्राप्त हुँदैन । त्यसैले आपत्तिमा पनि शरीरको रक्षा गर्नुपर्दछ ।


जबसम्म हाम्रो शरीर स्वस्थ रहन्छ तबसम्म मात्र हामी अरुको सेवा गर्न पनि सक्षम हुन्छौँ । संसारमा हाल कोरोना भाइरसको त्रास बढ्दो छ । यससँगै हामीले आफ्नो सुरक्षा सर्वप्रथम गर्नु आवश्यक हुन्छ । किनकि यो शरीर यदि रोगी भयो भने रोगी व्यक्तिले अरुको सेवा गर्न सक्दैन । त्यसैले संसारलाई बचाउनु छ भने सर्वप्रथम आफूबट बाँच्न सुरु गर्नुपदर्छ । त्यसैले सर्वप्रथम आफु सुरक्षित हुनु आवश्यक हुन्छ । जसका निम्ति नियमित हात धुने, स्वच्छ र सफा आहार विहारका साथै शारीरिक सुरक्षा कवच नित्य प्रयोग गर्नुपर्दछ ।


यो सन्दर्भमा चाणक्यको नीति वचन सान्दर्भिक देखिन्छ । शरीर स्वस्थ रहनसक्यो भने धन फेरि फेरि पनि कमाउन सकिन्छ । साथी भाइ पनि नयाँ नयाँ प्राप्त हुनक्छन् । यसैगरी जग्जा जमीन पनि नयाँ बनाउन सकिन्छ पुनः किन्न सकिन्छ तर शरीरलाई नयाँ बनाउन सक्ने सामथ्र्य हामीमा छैन । त्यसैले आफ्नो शरीरको नित्य ख्याल राख्नुपर्दछ । शरीरलाई रोगबाट मुक्त गराउनसक्नु पर्छ । तबमात्र परोपकारमा लाग्नुपर्छ भन्ने आजको नीत वचन मननीय छ ।