कस्ता व्यक्ति महान् हुन् ? हेर्नुहोस् आजको नीति वचन


हरेकपल April 6, 2020

द्वाविमौ पुरुषौ राजन् स्वर्गस्य परि तिष्ठतः ।
प्रभुश्च क्षमया युक्तो दरिद्रश्च प्रदानवान् ॥
– विदूर नीति

शक्तिशाली भएर पनि दया अर्थात् क्षमाभाव हुने र गरीव भए पनि दान गर्ने व्यक्ति महान् हुन् । जसको स्थान स्वर्ग भन्दा पनि माथि रहन्छ ।


शक्तिशाली व्यक्तिमा विनयभाव रहनु महानताको लक्षण हो । शक्तिको मदमा मत्त हुने व्यक्ति कदापि महान् हुन सक्दैनन् । यसैगरी आफू गरीव रहे पनि दानको भाव व्यक्त गर्ने र जो छ त्यही र त्यस्तै भए पनि दान दिने व्यक्तिलाई पनि महान्को संज्ञा दिइएको छ । आफू मिटाई अरुलाई दिनु जहाँ छ…को भावना महानताको लक्षण हो, जसको स्थान स्वर्ग भन्दा पनि माथि र आदरणीय हुन्छ भन्ने नीति वचन मननीय छ ।