कस्ता कुरा लुकाउनुहुँदैन ? हेर्नुहोस् आजको नीति वचन


हरेकपल April 7, 2020


प्रियं वा यदि वा द्वेष्यं शुभं वा यदि वाऽशुभम् ।
अपृष्टोऽपि हितं ब्रूयात् यस्य नेच्छेत् पराभवम् ।।
– पञ्चतन्त्र


मीठो होस् वा नमीठो, हितेच्छुले नसोधे पनि असल हुँने कुरा भन्नै पर्छ । असल कुरा जस्तो भए पनि हितेच्छुलाई खोल्नु पर्छ ।


प्रिय वा अप्रिय नै किन नहोस्, हित हुने कुरा छ भने भन्नु नै उपयुक्त हुन्छ । मित्रको कल्याण हुने कुरा आफूलाई लागेको छ भने उक्त कुरा खोल्नु अर्थात् भन्दिनु पर्दछ । अगाडि अनिष्ट हुँदैछ भने यात्रुलाई अगाडि नजानु होला बाधा व्यवधान छ भन्दिनु हितैषीको कर्तव्य पनि हो । त्यसैले मित्रको हित हुने कुरा छ भने खराब नै किन नहेस् भन्नु पर्छ भन्ने पञ्चतन्त्रको वचन मननीय छ ।