सन्तोष मान्नु पर्ने तीन कुरा के के हुन् ? हेर्नुहोस् आजको नीति वचन


हरेकपल April 10, 2020


सन्तोषस्त्रिषु कर्तव्यः स्वदारे भोजने धने ।
त्रिषु चैव न कर्तव्योऽध्ययने जपदानयोः ।।
– चाणक्य नीति


आफ्नी पत्नी, भोजन र धन यी तीन कुरामा सन्तोष गर्नुपर्छ । अध्ययन, जप र दान गर्ने कार्यमा सन्तोषी हुनु हुँदैन ।


संसारमा सुखको खोज निरन्तर चलि नै रहन्छ । मान्छे कुनै न कुनै चिन्ताको तापले निरन्तर जलिरहेको हुन्छ । यसप्रसङ्गमा चाणक्यले आफ्नी पत्नी, धन र भोजनमा सन्तोष गर्नु भनेका छन् । जस्तो मिल्यो त्यसमै सन्तोष गर्नु पर्दछ । यसैगरी अध्ययन, जप र दान गर्ने कार्यमा सन्तोष नमान्नु भनिएको छ । अर्थात् अध्ययन, जप र दान गर्ने कार्यमा भने निरन्तर लागि रहनु पर्दछ भन्ने नीत वचन मननीय देखिन्छ ।