द्वेष किन गर्नु हुँदैन ? हेर्नुहोस् आजको नीति वचन


हरेकपल April 14, 2020


सहृदयं साम्मनस्यमविद्वेषं कृणोमि वः ।। –अथर्ववेद


सबै व्यक्ति सहृदयी बन, परस्परमा द्वेष नगर, मनमा एकताको भाव जगाऊ ।


एक अर्कामा द्वेषको भाव नराखी मित्रवत् व्यवहार गर्न अथर्ववेदले आदेश गरेको छ । सबै सहृदयी हुन सकिएन भने समाज सुन्दर सभ्य र भव्य बन्न सक्दैन । द्वेषले एक अर्कामा फाटो ल्याउछ र उन्नतिको मार्ग पनि बन्द हुन्छ । अतः देश र समाज र आत्मोन्नतिका निम्ति पनि सदा सहयोगी हुनु पर्छ एक आपमा रीस राग गर्नु हुँदैन भन्ने अथर्ववेदको नीति वचन मननीय छ ।