जीवनरक्षाका निम्ति कस्ता कुरा अपनाउनुपर्छ ? हेर्नुहोस् आजको नीति वचन


हरेकपल April 15, 2020


धर्मं धनं च धान्यं च गुरोर्वचनमौषधम् ।
सुगृहीतं च कर्तव्यमन्यथा तु न जीवति ।।
–चाणक्य


धर्म, धन, अन्न, गुरुको आज्ञा र औषधी सदा सहज रूपमा स्वीकार्नुपर्दछ । अन्यथा प्राण पनि संकटमा पर्नसक्छ ।


जीवनलाई सही मार्गमा अघि बढाउन विशेष कुरामा ध्यान दिनुपर्दछ । विशेगारी पाँच कुराको नित्य परिपालना गर्नुपर्दछ भनिएको छ । पहिलो हो स्वधर्मको निर्वाह । जसले आफ्नो धर्मको निर्वाह गर्नसक्दैन त्यस्ता व्यक्तिको जीवन संकटा पर्नसक्ने सम्भमावना रहन्छ । स्वधर्म भनेको जुन कार्य जुन आचरण, जुन व्यवसाय गरिएको छ त्यसको निष्ठापूर्वक परिपालना गर्नुृ हो ।
यसैगरी जीवन रक्षाका निम्ति धन अत्यावश्क वस्तु हो । यसलाई पनि सहजः स्वीकार गरी परिश्रमको फल माग्न लाज मान्नु हुँदैन । यसरी धनका निम्ति अघिबढ्दा स्वधर्म भने छोड्नु हुँदैन भनिएको छ ।


यसैगरी अन्न पनि जे जस्तो मिल्छ त्यसलाई सहजतः स्वीकार गरेर राख्नुपर्दछ । यसैगरी सही सदुपयोग पनि गर्नुपर्दछ । अन्न जीवन हो । जसले अन्नलाई अनादर गर्छन् त्यस्ता व्यक्तिको जीवन पनि संकटमा पर्नसक्छ भनिएकोछ ।


यसैगरी गुरुको आज्ञा र औषधी पनि सदा स्वीकार्य हुनुपर्दछ । गुरुको आज्ञा नमान्ने अनि सही समयमा औषधीका पनि सेवन नगर्ने व्यक्तिको जीवन संकटमा पर्ने गर्दछ । अतः जीवन रक्षाकै निम्ति भए पनि धर्म, धन, अन्न, गुरुआज्ञा र औषधी सहज रूपमा स्वीकार्नुपर्दछ । यस्ता कुराको कहिल्यै तिरस्कार गनुृहुँदैन भन्ने आजको नीति वचन मननीय छ ।