धैर्य व्यक्तिको स्वभाव कस्तो हुन्छ ? हेर्नुहोस् आजको नीति वचन


हरेकपल April 16, 2020

कदर्थितस्याऽपिहि धैर्यवृत्तेर्नशक्यते धैर्यगुणाः प्रमाष्र्टुम् ।
अधोमुखस्यापिकृतस्य वह्नेर्नाधः शिखा याति कदाचिदेव ।।
–भर्तृहरि

धैर्य व्यक्ति जस्तोसुकै विसम परिस्थितिमा पनि आफ्नो गुण र धर्म छोड्दैनन् । जसरी बलेको आगोको ज्वाला तलतिर निहुर्याए पनि केवल माथितिर नै गइरहेको हुन्छ ।


आफ्नो गुण र धर्मलाई त्याग गर्ने व्यक्ति कदापि धैर्यको कोटिमा पर्न सक्दैनन् । सधैँ आफ्नो सिद्धान्तमा अडिग रहनसक्ने व्यक्तिलाई नै धैर्यको संज्ञा दिइएको छ । जस्तोसुकै विपत्ति आइपरे पनि आफ्नो कर्तव्यबाट पछि नहट्ने वृत्ति जसमा हुन्छ ती नै वास्तवमा धैर्य हुन् । परिस्थिति अनुसार रंग बदल्ने व्यक्ति धैर्य होइनन् । जसरी आगोको ज्वाला कहिल्यै पनि तलतिर जाँदैन । बलेको आगो जति निहुर्याए पनि उक्त ज्वाला केवल माथितिर नै गएर वलेको हुन्छ । किनक वलेको ज्वाला माथितिर जानु त्यो आगोको गुण र धर्म हो । अतः जस्तोसुकै विपत्ति परे पनि हामीले आफ्नो धर्म त्यागनुहुँदैन भन्ने आजको नीति वचन मननीय छ ।