व्यवहार कस्तो हुन्छ ? हेर्नुहोस् अजको नीति वचन


हरेकपल April 17, 2020

न कश्चित् कस्यचिन्मित्रं न कश्चित् कस्यचिद्रिपुः ।
व्यवहारेण मित्राणि जायन्ते रिपवस्तथा ।। –
नीति वचन

कोही कसैको मित्र वा शत्रु हुँदैन । व्यवहारले गर्दा नै कोही कसैको मित्र वा शत्रु हुन्छ ।


जीवनमा व्यवहारलाई महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । सामन्यतः संसारमा सबै समान हुन् । कसैसँग व्यवहार गर्न थालिन्छ भने व्यवहारसँगै शत्रुता वा मित्रताको पनि अभिवृद्धि हुनथाल्छ । सच्चा व्यवहारले मित्रताको वृद्धि हुन्छ भने एकले अर्कालाई हानि पुर्याउने कार्यले शत्रुताको अभिवृद्धि गर्दछ । अतः संसारमा सद् व्यवहारले मित्रता र खराब व्यवहारले शत्रुता बढ्छ भन्ने नीति वचन मननीय छ ।