जीवनमा भुल्नै नहुने तीन कार्य के के हुन् ? हेर्नुहोस् आजको नीति वचन


हरेकपल April 20, 2020

यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् ।
यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् ।।
–गीता, १८।५

यज्ञ, दान र तपस्याले नै मानव जीवनलाई पवित्र तुल्याएको छ । त्यसैकारण यी तीन कुरा कहिल्यै त्याग्नु हुँदैन ।


जीवनलाई परं पवित्र बनाउने तीन कुरा भनेका यज्ञ, दान र तपस्या हुन् । यज्ञ विभिन्न प्रकारका हुन्छन् । विशेषगरी देवयज्ञ निरन्तर जीवनका गरिरहनु पर्दछ भनिएको हो । हरेक सत् कार्यलाई यज्ञको संज्ञा दिइएको छ । सर्वजन हितायको भाव राखी गरिएका कार्यविशेष नै यज्ञ हुन् । जीवनमा यस्ता परोपकारी कार्य(यज्ञ) निरन्तर गरिरहनु पर्दछ । स्वकर्मको अभ्यास पनि यज्ञ नै भएकाले आफ्नो कर्मको वेदिमा निरन्तर होमिइरहनु पनि यज्ञ सम्पादन नै हो ।


यसैगरी दान गर्ने कार्यलार्य पनि जीवनमा नत्यागनु भनिएको छ । दान दिएर गरिएको प्रचारले उक्त दानलाई नै दूषित गर्ने भएकाले एक हातले दिएको दान अर्को हातलाई सम्म थाह नहोस्, यसरी नित्य दानकर्म गर्नुपर्दछ । जसले जीवलाई पवित्र तुल्याउँछ ।


जीवनका निम्ति अर्को महत्त्वपूर्ण कार्य भनेको तपस्या हो । तपस्या एकप्रकारको अनुसन्धा पनि हो । आफ्नो अनुसन्धानात्मक कार्यलाई निरन्तरता दिँदै परमात्मा परमेशवरको चिन्तनमा निरुन्तर लाग्नु तपस्या हो । जसले सार्थक जीवनप्रदान गदर्छ भन्ने आजको नीति वचन मननीय छ ।