मान्छे किन अज्ञानमै मोहित हुन्छन् ? हेर्नुहोस् आजको नीति वचन


हरेकपल April 21, 2020

नादत्ते कस्यचित्पापं न चैव सुकृतं विभुः ।
अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ।। –गीता

सर्वव्यापी परमेश्वर न कसैको पाप न त कसैको पुण्य नै ग्रहण गर्नुहुन्छ । सबै पाप पुण्यको फल हामीले गर्ने र भाग्ने पनि हो । अज्ञानले ज्ञानलाई ढाकेको छ । त्यसैले मान्छे अज्ञानमै मोहित भइरहेका हुन्छन् ।


ईश्वर स्वयं कर्ता होइनन् । मान्छेले जस्तो कर्मगर्छ सोही अनुसारको शुभाशुभ फलभोग गरिरहेको हुन्छ । व्यक्तिले गरेको पाप पुण्यको फल पनि स्वयं व्यक्तिले नै भोग गर्ने हो । परमेश्वरले होइन । यही आज्ञाने ढाकिएको ज्ञान नबुझेर मान्छे निरन्तर भौँतारिरहेका हुन्छन् । त्यसैले अज्ञानले छोपिएको ज्ञान नै वास्तवमा ईश्वर हो भन्ने ईश्वरीय चिन्तन अनुकरणीय छ ।