विद्वान् कि राजा ठूलो ? हेर्नुहोस् आजको नीति वचन


हरेकपल April 23, 2020

विद्वत्वं च नृपत्वं च न एव तुल्ये कदाचन ।
स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान् सर्वत्र पूज्यते ।।
– संस्कृत सुभाषितम्

विद्वान् र राजामा तुलना नै हुन सक्दैन । राजालाई आफ्नो देशमा मात्र सम्मान मिल्छ तर विद्वान् सर्वत्र सम्मानित हुन्छन् ।


शासक बन्नु भन्दा पनि विद्वान् बन्न सक्नुपर्छ भन्ने नीति वचन पाइन्छ । शासक क्षणिक मात्र हुनसक्छ । राजा एकत्रित हुन्छन् भने विद्वान् सार्वत्रिक हुन्छन् । राजालाई आफ्नो देशमामात्र सम्मान मिल्छ भने विद्वान जुनसुकै देशमा पनि सदा सम्मानित हुन सक्छन् । त्यसैले राजा भन्दा विद्वान् नै ठूलो व्यक्ति हो भन्ने नीतिवचन मननीय छ ।