निम्नकोटिका व्यक्तिको स्वभाव कस्तो हुन्छ ? हेर्नुहोस् आजको नीति वचन


हरेकपल April 26, 2020

प्रारभ्यते न खलु विघ्नभयेन नीचैः ।
प्रारभ्य विघ्नविहिता विरमन्ति मध्या ।
विघ्नैः पुनःपुनरपि प्रतिहन्यमानाः ।
प्रारभ्य चोत्तमजना न परित्यजन्ति ।।
–भर्तृहरि

निम्न कोटका मान्छे डरले काम नै सुरु गर्न चाहँदैनन् । मध्यम कोटिका व्यक्ति कार्यको आरम्भ त गछर्न् तर केही बाधा आयो भने छोडिदिन्छन् । तर उत्तम कोटिका व्यक्ति परक पटक कार्यमा बाधा आए पनि कार्यलाई पूरा नगरी छाड्दैनन् ।


कामलाई अधुरो राख्नु केवल व्यक्तिको कमजोरी पनलाई प्रदर्शन गर्नु मात्र हो । भर्तृहरिले तीन प्रकाका व्यक्तिको विश्लेषण गरेका छन् । हरेक कार्यका निम्ति निरन्तर संघर्षको आवश्यकता पर्ने गर्दछ । काम अर्काका सजिला र आफ्ना अप्ठ्यारा लाग्छन् । तर काम प्राय सबै गाह्रा नै हुने गर्दछन् । अधम व्ययक्ति काम गाह्रो छ भनेर परपरै भाग्ने गर्दछन् । यसैगरी मध्यम कोटिका व्यक्तिले बीचैमा काम छोड्छन् भने उत्तम कोटिका व्यक्तिले जतिसुकै बाधा आए पनि काम पूरा नगरी छोड्दैनन् । अतः हामी पनि उत्तम कोटिको व्यक्ति बन्न कर्मको वेदमिा होमिनुपर्छ भन्ने नीति वचन मननीय छ ।