काम र क्रोधलाई किन त्याग्नुपर्छ ? हेर्नुहोस् आजको नीति वचन


हरेकपल April 29, 2020

शक्नोतीहैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् ।
कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः ।।–
गीता

शरीर नाश हुनु पहिले नै काम र क्रोधरूपी वेगलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने व्यक्ति सुखी रहन्छन् ।


काम र क्रोध मान्छेका शत्रु दुःखका कारक तत्त्व हुन् । जो आफ्नो शरीर त्याग्नु अगावै अर्थात् समयमै काम र क्रोधरूपी वेगलाई जित्न सक्छन् वास्त्वमा उतिनैले जीवनमा सुखको अनुभूति गर्न सक्दछन् । काम र क्रोध हाम्रा शत्रु हुन् । काम भनेको वासना वा मनको चाह हो । यसैगरी क्रोध भनेको मनमा उत्पन्न हुने क्षेभको भाव हो । यी दुवैको पछि लाग्ने व्यक्ति सँधै दुःखको दलदलमा फस्ने गर्दछन् । त्यसैले जीवनलाई सुखी बनाउन वेलैमा काम र क्रोधरूपी वेगलाई त्याग्न सक्नु पर्दछ भन्ने गीताको नीति वचन मननीय छ ।