बोल्दा कस्ता कुरामा ख्याल गर्नुपर्छ ? हेर्नुहोस् आजको नीति वचन


हरेकपल May 4, 2020

सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यमप्रियं ।
प्रियं च नानृतं ब्रूयात एष धर्मः सनातनः ।।
– संस्कृत सुभाषितम्

सत्य बोल, प्रिय बोल, अप्रिय सत्य नबोल, प्रिय भए पनि असत्य नबोल ।


बोलीमा जहिले पनि सत्यता हुनुपर्छ भन्ने सुभाषित नीतिकारको वचन रहेको छ । बोलीमा सत्यता रहेन भने व्यवहारमा कठिनाई पर्न सक्छ । यसैगरी बोली पनि प्रेमिल अर्थात् मीष्ठ हुनुपर्छ । बोलीको खरो र तीक्त पनले सम्बन्धमा धमिलो पार्ने भएकाले प्रिय वचन बोल्नू भनिएको हो । यसैगरी सत्य भए पनि अप्रिय छ भने पनि नबोल्नु भन्ने नीति वचन छ । यसैगरी प्रिय भए पनि असत्यकुरा कहिल्यै नगर्नु जो उन्नति र प्रगतिको बाधक हुन्छ भन्ने नीति वचन मननीय छ ।