मान्छेलाई भ्रष्ट बनाउने तत्त्व के के हुन् ? हेर्नुहोस् आजको नीति वचन


हरेकपल May 6, 2020

त्रिविधं नरकस्येदं द्वारनाशनमात्मनः ।
कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत् त्रयं त्यजेत् ।।
– विदूर नीति

काम, क्रोध र लोभ आत्मलाई नाश गर्ने तीन नरकका द्वार हुन् । मान्छेलाई भ्रष्ट बनाउने तत्त्व पनि यिनै भएकाले जीवनमा काम, क्रोध र लोभ त्याज्य छन् ।


पवित्र आत्मालाई दूषित गराई मान्छेलाई भ्रष्ट बनाउने तत्त्व काम, क्रोध र लोभ हुन् । जसलाई नरकका ढोका पनि भनिएको छ । कामान्ध हुने अर्थात् कामी प्रवृत्तिले मान्छेलाई भ्रष्ट बनाउन सक्छ । काम हाम्रो शत्रु हो । कामान्ध व्यत्तिले धर्म अधर्म छुट्याउन सक्दैन । यसैगरी क्रोध पनि अर्को भ्रष्ट बनाउने कारक तत्त्व हो । क्रोधलाई पनि नरकको ढोका नै भनिएको छ । जीवनमा क्रोधको भावना राख्नाले पनि मान्छेलाई भ्रष्ट बनाउन मद्दत गर्दछ । यसैगरी लोभ व्यक्तिलाई भ्रष्ट बनाउने अर्कोे कारक तत्त्व हो । लोभले नै भ्रष्टाचारी बनाउछ । अतः काम,क्रोध र लोभ जीवनमा त्यज्य छन् भन्ने नीति वचन मननीय छ ।