मनमा उत्साह किन चाहिन्छ ? हेर्नुहोस् अजको नीति वचन


हरेकपल May 9, 2020

उत्साहो बलवानार्य नास्त्युत्साहात्परं बलम् ।
सोत्साहस्य हि लोकेषु न किञ्चदपि दुर्लभम् ।।
– वाल्मीकि

संसारमा अनुत्साह भन्दा उत्साह नै सबैभन्दा ठूलो बल हो । उत्साही पुरुषका लागि संसारमा केही पनि दुर्लभ छैन ।


केही गरौ भन्ने भावना मनमा जाग्नु नै उत्साही हुनु हो । मनमा हुने विशेष ऊर्जालाई नै उत्साह भनिन्छ । भित्री मनदेखि उत्पन्न भएको उत्साह सबैभन्दा बलवान् हुन्छ भन्ने वाल्मीकी वचन रहेको छ । यदि व्यक्ति उत्साही भयो भने जस्तो सुकै कार्य पनि सम्भव हुन सक्छ । उत्साहीका निम्ति संसारमा केही पनि दुर्लभ हुँदै न। त्यसैले हामी सदा उत्साही बन्नुपर्छ भन्ने नीति वचन मननीय छ ।