व्यक्तिलाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ ? हेर्नुहोस् आजको नीति वचन


हरेकपल May 11, 2020

लुब्धमर्थेन गृह्णीयात्स्तब्धमञ्जलिकर्मणा ।
मूर्खश्छन्दानुरोधेन यथार्थवादेन पण्डितम् ।।
– चाणक्य

लोभी व्यक्तिलाई धन दिएर, अहंकारी लाई हात जोडी प्रार्थना गरेर, मूर्खलाई उपदेशदिएर र सज्जनलाई यथार्थकुरा बताएर आफ्नो बशमा लिन सकिन्छ ।

व्यक्तिको पहिचान गरी सोही अनुसारको व्यवहार गर्नाले व्यक्ति आफ्नो वशमा ल्याउन सकिन्छ । यसका लागि व्यक्तिको अवस्थिति भने जान्नु जरुरी हुन्छ । लोभी व्यक्तिलाई वशमा लिने एकमात्र उपाय धन हो । धनकै लोभमा परेर व्यक्ति आफ्नो बन्न सक्छ र काम लिन सकिन्छ । यसैगरी अहंकारी प्रवृत्तिभएका व्यक्तिलाई हातजोडी अनुनय विनय गर्दै उसैको बढाई चढाई गरी काम हात लिन सकिन्छ । यसैगरी मूर्खलाई उपदेश दिएर र सज्जनलाई यथार्थको जानकारी गराएर हातमा लिन सकिन्छ भन्ने नीति वचन मननीय छ ।