सत्त्वगुणको वृद्धि कसरी हुन्छ ? हेर्नुहोस् आजको नीति वचन


हरेकपल May 12, 2020

सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन्प्रकाश उपजायते ।
ज्ञानं यदा तदा विद्याद्विवृद्धं सत्त्वमित्युत ।।
– गीता

जुन वेला इन्द्रियमा चेतना र विवेक शक्तिको विकास हुन्छ त्यो वेला सत्त्वगुणको वृद्धि हुन्छ ।


सत्र्मामा लाग्नु नै सत्वगुणको वृद्धि हुनु हो । सत्वगुणको वृद्धिले नै जीवन सही मार्गमा अघि बढ्न सक्छ । सत्वगुणलाई तीन गुणमध्येको उत्तम गुण मानिन्छ । इन्द्रियमा चेतना आउनु भनेको राम्रो नराम्रोको भेद पत्ता लगाई सत्कर्ममा लाग्नु हो । सद्ज्ञानको वृद्धि पनि सत्त्वगुण उन्मुख भएको लक्षण हो । अतः सत्कार्यमा लाग्नु नै सत्वगुणी हुनु हो भन्ने नीति वचन मननीय छ । –