कस्ता व्यक्ति महान् हुन् ? हेर्नुहोस् आजको नीति वचन


हरेकपल May 18, 2020

द्वाविमौ पुरुषौ राजन स्वर्गस्योपरि तिष्ठतः ।
प्रभुश्च क्षमया युक्तो दरिद्रश्च प्रदानवान् ।।
–विदुर नीति

दुई प्रकारका व्यक्ति स्वर्ग भन्दा पनि माथिल्लो कोटिमा पुग्छन् ः शक्तिशाली भएर पनि क्षमा दान गर्ने र निर्धन भएर पनि दान गर्ने व्यक्ति ।

धृतराष्ट्रलाई विदुरले उपदेश गर्ने क्रममा उक्त वचन आएको हो । संसारमा शक्ति भएर मात्र पुण्य प्राप्त हुँदैन । शक्ति सम्मपन्न व्यक्तिमा क्षमाभाव भएन भने त्यस्तो व्यक्ति उत्तम कोटिको गनिदैन । जसले शक्ति सम्पन्न भएर पनि क्षमादान गर्न सक्छ उसले स्वर्गमा पनि उच्च कोटिको स्थान पाउछ भनिएको छ । यसैगरी जो निर्धन भएर पनि दान पुण्य कर्म गर्छ उसलाई पनि उत्तम कोटिको व्यक्ति मानिन्छ । यस्ता दुवै व्यक्ति स्वर्ग भन्दा पनि माथिल्लो कोटिमा पुग्छन् । त्यसैले शक्ति सम्पन्न भए पनि क्षमा दान गर्नु र दरिद्र नै भए पनि दान गर्नु दुवै उत्तम पुरुषका लक्षण हुन् ।