भाग्य कसरी चम्काउन सकिन्छ ? हेर्नुहोस् आजको नीति वचन


हरेकपल May 20, 2020

आस्ते भग आसीनस्योध्र्वस्तिष्ठति तिष्ठतः ।
शेते निपद्यमानस्य चराति चरतो भगश्चरैवेति ।।
– नीति वचन

जो मान्छे कार्य नगरी स्थिर रहन्छ उसको भाग्य पनि स्थिर नै हुन्छ । जो कार्यमा निरन्तर जागरुक हुन्छ उसको भाग्य पनि चम्किदै जान्छ । जो केही कार्य नगरी सुत्छमात्र उसको भाग्य पनि सुतिरहन्छ । जो जागा रहन्छ उसको भाग्य पनि जागृत हुन्छ ।

जीवनमा उन्नति प्रगति चाहने व्यक्तिले सदा निरन्तर जागा रहनुपर्छ भन्ने नीति वचन पाइन्छ । जो केही काम नगरी स्थिर रहन्छ उसको भाग्य पनि स्थिर रहन्छ । भाग्य हुँदैमा कर्म नगरी फल प्राप्त हुन सक्दैन । कर्मको मार्गमा निरन्तर अघि बढ्नेले नै जीवनमा उन्नति प्रगति गर्न सक्छन् भनिएको छ । जो कार्य नगरी सुतिरहन्छ उसको भाग्य पनि सुतिरहने भएको भाग्य चम्काउन निरन्तर जागरुक रही कर्ममा अघिबढ्नुपर्छ भन्ने नीति वचन मननीय छ ।