दशैंहट्यो सारा हिलो मैलो, हरायो पानीको वर्षा ।
भवानीको भयो पूजा, चल्यो आनन्दको चर्चा ।।

जता जाऊँ उतै भन्छन् दशैं आयो दशैं आयो ।
यही आनन्द चर्चाले सबै संकष्ट बिर्सायो ।।

ठूला साना सबैलाई दशैं अत्यन्त राम्रो छ ।
चलेका चाडमा ज्यादै यही उत्कृष्ट हाम्रो छ ।।

सबै अत्यन्त आनन्दी सबै छन् पीङमा दङ्ग ।
सबैको देखिँदै आयो उज्यालो चेहरा रङ्ग ।।