स्वास्नीमान्छे


शेखर गिरि December 10, 2022

  • शेखर गिरि

गाउँघर-देहातमा अझै मान्छे भन्छन्
पहिले आइमाईमान्छे लोग्नेको स्वास्नी हो
त्यसैले ऊ मान्छे हो ।

गाउँघर-देहातमा स्वास्नीमान्छे कसैको आमा
कसैको स्वास्नी वा छोरीबुहारी हो
उनीहरूलाई माइतीगाउँको परिचय जोडेर बोलाइने प्रचलन छ
जस्तो कि-
सीतापुरवाली, गौरीपुरवाली, लक्ष्मीपुरवाली
गाउँघर-देहातमा स्वास्नीमान्छेको नाम परिचय हुँदैन ।


सीताको लोग्ने राम, गौरीको लोग्ने शंकर, लक्ष्मीको लोग्ने नारायण पनि
स्वास्नीका लोग्ने हुन्
यी लोग्नेस्वास्नी सुखदुःखमा सँगसँगै रनवन घुम्छन्
यी लोग्नेमान्छे पर्वतदेखि समुद्रसम्म ढुक्कै घरज्वाइँ पनि बस्छन्
यी लोग्नेमान्छे स्वास्नीको नामले चिनिँदा औधी रमाउँछन्
त्यसैले यी लोग्नेमान्छे देवता हुन्, भगवान् हुन् ।
०००