गुरु, ब्राह्मण र गाईको किन अपमान गर्नुहुँदैन ? हेर्नुहोस् आजको नीति वचन


हरेकपल July 16, 2019

पादाभ्यां न स्पृशेदग्निं गुरु ब्राह्मणमेव च ।
नैव गां न कुमारीं च न वृद्धं न शिशुं तथा ।। – चाणक्य

आगो, गुरु, ब्राह्मण, गाई, कन्या, वृद्धा र शिशुलाई लत्याउनु (खुट्टाले छुनु) हुँदैन वा अपमान गर्नुहँदैन ।

कतिपय अवस्थामा हाम्रा हातभन्दा खुट्टा अगाडि चलिरहेका हुन्छन् । हातले गर्नुपर्ने काम पनि निहुरिनका कष्टले खुट्टाले लत्याउने पनि गरिरहेका हुन्छौँ । जुन सर्वथा गलत हो । विशेषतः यसरी खुट्टाले छुनु वा लत्याउनु नहुने विशेष वस्तुको बारेमा नीतिकार चाणक्यले सचेत गराएका छन् । विशेषतः अग्निलाई खुट्टाले नछुनु भनिएको छ । किनकि अग्नि देवता समान हुन् । यसैगरी गुरु, ब्राह्मण, गाई, कन्या(कुमारी), शिशु र वृद्धा पनि देवता समान हुने भएकाले लत्याउनु हुँदैन । यसो गर्नु भनेको अपमान हो अतः नित्य सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने नीति वचन मननीय छ ।
–नारायणप्रसाद निरौला, ज्योतिषाचार्य–