सज्जन व्यक्तिको दिनचर्या कस्तो हुन्छ ? हेर्नुहोस् आजको नीति वचन


हरेकपल July 22, 2019

काव्यशास्त्रविनोदेन कालो गच्छति धीमतां ।
व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा ।।नीति श्लोक

बुद्धिमान् व्यक्ति काव्य शास्त्रको अध्ययन गरेर आफ्नो समय बिताउछन् भने मूर्ख व्यक्ति निद्रा, कलह र खराब कार्यमा दिन व्यतित गर्दछन् ।

संसारमा समय सबैले नै व्यतित गर्ने हो । तर कसरी भन्नेमा सज्जन र दुर्जनबीच आकास पातालको अन्तर हुन्छ । सज्जनले काव्यशास्त्रको अध्ययन गरेर दिन व्यतित गर्छन् भने खराब व्यक्तिले निद्रा, कलह र खराव कार्यमा लागेर दिन कटाउछन् । अतः सदा सज्जन व्यक्ति भई सत्कार्यमा लागेर शास्त्र चिन्तनगर्दै दिन व्यतित गर्नुपर्छ भन्ने नीति वचन मननीय छ । –नारायणप्रसाद निरौला –