नसक्ने काममा किन हात हाल्नु हुँदैन ? हेर्नुहोस् आजको नीति वचन


हरेकपल July 24, 2019

अनारम्भो हि कार्याणां प्रथमं बुद्धिलक्षणम् ।
प्रारब्धस्याऽन्तगमनं द्वितीयं बुद्धिलक्षणम् ।। – पञ्चतन्त्र, ३।१३०

नसक्ने कार्यको आरम्भ नै गर्नु हुँदैन यो बुद्धिमानीको पहिलो लक्षण हो । यसैगरी थालेको काम जसरी भए पनि पूरा गर्नु नै पर्छ यो बुद्धिमानको दोस्रो लक्षण हो ।

नसक्ने कार्यको आरम्भ नै नगर्नु बुद्धिमानी हुन्छ । किनकि यसरी थालिएको कार्यले समय, श्रम र अर्थको नाश गर्दछ । नीतिकारले पनि नसक्ने कार्यमा हात नहाल्न सुझाव दिएका छन् । यसैगरी सकिन्छ भनेर आँटेको कार्यलाई जसरी भए पनि पूरा गरेरै छोड्नुपर्दछ जो बुद्धिको दोस्रो लक्षण हो भन्ने नीति वचन मननीय छ । –नारायणप्रसाद निरौला –