कस्ता व्यक्तिलाई देवताले पनि साथ दिन्छन् ? हेर्नुहोस् आजको नीति वचन


हरेकपल July 25, 2019

उत्साहः साहसं धैर्यं बुद्धिः शक्तिः पराक्रमः ।
षडेते यत्र तिष्ठन्ति तत्र देवोऽपि तिष्ठति ।। – संस्कृत सुभाषितम्

जहाँ उत्साह, साहस, धैर्य, विवेक, शक्ति र पराक्रम हुन्छ त्यहाँ देवताको पनि वास हुने गर्दछ ।

जो उत्साही छ उसमा देवताको पनि निवास हुन्छ । उसको उत्साहलाई देवताले पनि साथ दिन्छन् । जो उत्साहहीन छ उसको उन्नति पनि असम्भव छ र देवताको साथ सहयोग पनि प्राप्त हुँदैन । यसैगरी साहसी व्यक्तिलाई पनि देवताले साथ दिन्छन् । जीवनमा प्रगतिका निम्ति साहस पनि अत्यावश्यक छ । यसैगरी धैर्य धारण गर्न नसक्ने व्यक्तिलाई देवताले पनि सहयोग गर्दैनन् भनिएको छ । यसका साथै बुद्धिको प्रयोग गरी जीवनमा अघि बढ्ने व्यक्तिलाई पनि देवताको साथ रहन्छ । यसैगरी शक्तिको उपासना गर्ने र पराक्रमी व्यक्तिका घरमा पनि देवताको नित्य वास हुन्छ । अतः उत्साही, साहसी, पराक्रमी, धैर्य र बुद्धिमानी बन्न सक्नु पर्दछ भन्ने नीति वचन मनीय छ । –नारायणप्रसाद निरौला –