कस्ता व्यक्ति निरोगी हुन्छन् ? हेर्नुहोस् आजको नीति वचन


हरेकपल July 27, 2019

नरो हिताहारविहारसेवी समीक्ष्यकारी विषयेष्वसक्तः ।
दाता समः सत्यपरः क्षमावान् आप्तोपसेवी च भवत्यरोगः ।। –आयुर्वेद

मिताहार र व्यवहार गर्ने, सोच विचार पूर्वक कार्य गर्ने, भौतिक वस्तुमा आशक्त नहुने, दानी, समदर्शी, सत्यनिष्ठ, क्षमाशील र अतिथिको सेवा गर्ने व्यक्ति सदा निरोगी हुन्छन् ।

आहार विहार र व्यवहारमा संयम अपनाउन सके जीवन निरोगी हुन्छ भन्ने आयुर्वेदको वचन पाइन्छ । जीवनमा निरोगी हुन सर्वप्रथम आहार व्यवहारमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । उचित खानपिन र व्यायाम गर्ने व्यक्ति निरोगी हुन्छन् । यसैगरी कार्य गर्दा हतारिने बानी पनि रोगको कारक रहन्छ । त्यसैले हरेक कार्य सोचविचार पूर्वक गर्ने व्यक्तिलाई रोगले आक्रमण गर्न सक्दैन । यसैगरी स्वस्थ रहन भौतिक वस्तुप्रति आशक्ति देखाउनु हुँदैन । भौतिक वस्तु सबै दुःखका कारणमात्र हुन् । यसैगरी दानी, सबैलाई आफूसमान देख्न सक्ने, सत्य बोल्ने र व्यवहार गर्ने, क्षमाशील र अतिथिजनको सदा सत्कार गर्ने व्यक्ति जीवनमा निरोगी रहन्छन् भन्ने नीति वचन मननीय छ । –नारायणप्रसाद निरौला –