कस्तो दान निष्फल हुन्छ ? हेर्नुहोस् आजको नीति वचन


हरेकपल July 31, 2019

अनादरो विलम्बश्च वैमुख्यं निष्ठुर वचम् ।
पश्चतपश्च पञ्चापि दानस्य दूषणानि च ।।–नीति श्लोक

अपमान गरेर दान दिने, भनेको समयमा दान नदिने, वचन लगाएर दान दिने, कठोर वचन लगाएर दान दिने र दान दिइसकेपछि पश्चाताप गर्नाले दान निष्फल हुन्छ ।

दान दिएर त्यसको बढाइचढाइ गर्दै अरुलाई भन्ने व्यक्तिले उक्त दानको फल प्राप्त गर्न सक्दैनन् भनिएको छ । दान गरिएका कुराको प्रशंसा गर्नाले पुण्य क्षय भएर जान्छ । यसैगरी वचन लगाएर गरिएको दान पनि फलभोग योग्य रहँदैन । यसैगरी दान दिएर पश्चाताप गर्नु पनि फभोगबाट वञ्चित हुनु हो । अतः दान गरेर त्यसको कहिल्यै पनि प्रशंसा गर्नु हुँदैन भन्ने नीति वचन मननीय छ ।—नारायणप्रसाद निरौला, ज्योतिषाचार्य, वास्तुविद्