धनको उपयोग कसरी गर्नुपर्छ ? हेर्नुहोस् आजको नीति वचन


हरेकपल August 3, 2019

 

दानं भोगो नाशः तिस्त्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य ।
यो न ददाति न भुङ्क्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति ।।– संस्कृत सुभाषितम्

धन खर्च गर्ने तीन मार्ग दान, उपभोग र नाश हुन् । जसले धन दान गर्दैन र उपभोग पनि गर्दैन त्यस्ता व्यक्तिको धन नाश भएर जान्छ ।

धन खर्च गर्ने तीन मार्ग मध्ये दानलाई उत्तम मानिएको छ । दान पनि गर्न नसक्ने अनि उपभोग पनि गर्न नसकेको धनले तेस्रो मार्ग अर्थात् नशको बाटो लिन्छ । दान र उपभोग नभएको धन नाशिएर जान्छ । अतः धनको उपयोग दानमा लगाएर गर्नुपर्छ भन्ने नीति वचन मननीय छ । —नारायणप्रसाद निरौला, ज्योतिषाचार्य, वास्तुविद्—