सच्चा कर्म के हो ? हेर्नुहोस् आजको नीति वचन


हरेकपल August 7, 2019

तत् कर्म यत् न बन्धाय सा विद्या या विमुक्तये ।
आयासायापरं कर्म विद्यान्या शिल्पनैपुणम् ।। – विष्णुपुराण, २।३

जुन कर्म गर्नाले मान्छेलाई बन्धनबाट मुक्ति दिलाउँछ त्यही नै सच्चा कर्म हो । जुन ज्ञानले मुक्त दिन्छ त्यो नै असल ज्ञान हो ।

यस्तो कर्म गर्नु पर्छ जसले हामीलाई कुनै पनि बन्धन नदिलाओस् । बन्धन दिने कर्म व्यर्थ छ । स्वतन्त्रता कर्ममा निम्ति अपरिहार्य रहन्छ । धर्मविमुख मान्छे मुक्त कहिल्यै हुन सक्दैन । अतः सत्कार्यले नै असल कर्म हो भन्ने कुरा विष्णु पुराणले बताएको छ । यसैगरी त्यो ज्ञान लिनुपर्छ जसले हामीलाई स्वतन्त्रता दिलाओस्, मुक्ति दिलाओस् भन्ने नीति वचन मननीय छ । – नारायणप्रसाद निरौला, ज्योतिषाचार्य –