दुःख के हो ? हेर्नुहोस् आजको नीति वचन


हरेकपल August 8, 2019

सर्वं परवशं दुःखं सर्वम् आत्मवशं सुखम् ।
एतद् विद्यात् समासेन लक्षणं सुख दुस्खयोः ।। –संस्कृत सुभाषितम्

जो वस्तु आफ्नो अधिकारमा हुँदैन त्यो नै दुःखको कारण हो । जो आफ्नो अधीनमा छ त्यो नै सुख हो ।

आफ्नो अधीनमा नरहने वस्तु सबै दुःखका कारण हुन् । आफ्नो अनुकूल नरहने जे जति सबै दुःखका कारण बताइएको छ । अर्काको अधीनमा रहेका वस्तुलाई आफ्नो बनाउन नसकुञ्जेलसम्म दुःख रहिरहन्छ । त्यही वस्तु जव आफ्नो अधीनमा आउँछ सो नै सुखको कारण बन्छ । अतः स्वाधीनमा रहेको सुख र पराधीनमा रहेको वस्तु सुखदुःखका कारण हुन् भन्ने नीति वचन मननीय छ ।– नारायणप्रसाद निरौला, ज्योतिषाचार्य –