हतारिनु कति उचित हुन्छ ? हेर्नुहोस् आजको नीति वचन


हरेकपल August 10, 2019

कुदृष्टं कुपरिज्ञातं कुश्रुतं कुपरीक्षितम् ।
तन्नरेण न कर्तव्यं नापितेनाऽत्र यत्कृतम् ।। – पञ्चतन्त्र

नजाची, नबुझी, नसंझी, नाईले कैची चलाए जसरीे सहसा निर्णय लिनु हुदैन ।

हतारिएर गरिएको निर्णयले कार्य सम्पन्न गराउँदैन । त्यसैले निर्णय लिनु पहिले वस्तुको जाच गर्नु पर्छ । यथार्थको बोध गर्नु पर्छ । अनि मात्र निर्णय लिनु उचित हुन्छ । कुनै पनि कार्यको निर्णय लिनु पहिले त्यसको वास्तविकता बोध गर्नु पर्छ । ठीक हो होइन परीक्षण पश्चात् मात्र निर्णय लिँदा उचित हुन्छ । यसरी गरिएको कार्यले पनि सफलता प्रापत गर्दछ भन्ने नीति वचन मननीय छ । –नारायणप्रसाद निरौला –