अरुको निन्दा किन गर्नु हुँदैन ? हेर्नुहोस् आजको नीति वचन


हरेकपल August 15, 2019

न वेत्ति यो यस्य गुणप्रकर्षं सतं सदा निन्दति नात्र चित्रम् ।
यथा किराती करिकुम्भलब्धं मुक्तां परित्यज्य विभर्ति गुञ्जाम् ।। – चाणक्य

जो जसको गुणको यथार्थतालाई जान्दैन त्यो निरन्तर अरुको निन्दा गर्दछ । जस्तै भिल्लिनीहरू हात्तीका मस्तकको मोती छोडेर रातीगेडी लगाउछन् ।

वास्तवमा अरुको गुणको यथार्थतालई आँकलन नगर्ने व्यक्तिले नै अरुको आलोचना गर्दछन् । अरुको यर्थालाई आँकलन गर्ने व्यक्तिले अरुको आलोचना गर्न सक्दैन । चाणक्यले यस्ता आलोचकलाई भिल्लको मोतीमा तुलना गरेका छन् । जसरी मणिलाई पनि कौडीको मूल्य संझिने भिल्लिनी मोती छोडेर उही रातीगेडीको माला लगाउछन् । आलोचक पनि यस्तै हुन्छन् अतः अरुको निन्दा गर्नुहुँदैन भन्ने नीति वचन मननीय छ । – नारायणप्रसाद निरौला, ज्योतिषाचार्य–