आनन्दको स्रोत के हो ? हेर्नुहोस् आजको नीति वचन


हरेकपल August 16, 2019

आदित्यस्योदयस्तात ! ताम्बूलं भारती कथा ।
इष्टा भार्या, सुमित्रञ्च अपूर्वाणि दिने दिने ।। –पञ्चतन्त्र, २।१८

सूर्योदय, पान, महाभारतको कथा, मन परेकी श्रीमती र असल मित्र नै अपूर्व आनन्दका स्रोत हुन् ।

जीवनमा अपूर्व आनन्दका स्रोत थोरै रहेका छन् । जसमध्ये पहिलो हो सूर्योदय । सूर्योदयको समयले मानव जीवनलाई आनन्द दिलाउँछ । अनन्द खोज्न सूर्योदयको दर्शन आवश्यक मानिएको छ । यसैगरी पान, महाभारतको कथा श्रवण, प्रिय श्रीमती र असल मित्र पनि अपूर्व आन्दका स्रोत हुन् । अतः अनन्दका निम्ति यिनै पाँच कुरा पर्याप्त हुन्छन् भन्ने पञ्चतन्त्रको नीति वचन मननीय छ । – नारायणप्रसाद निरौला, ज्योतिषाचार्य–