शक्तिको पहिचान क–कसले गर्न सक्छन् ? हेर्नुहोस् आजको नीति वचन


हरेकपल August 22, 2019

गुणी गुणं वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो
बली बलं वेत्ति न वेत्ति निर्बलः ।
पिको वसन्तस्य गुणं न वायसः
करी च सिंहस्य बलं न मूषकः ।।–हितोपदेश

गुणी पुरुषले नै अर्काको गुण पहिचान गर्न सक्छन्, निर्गुणीले होइन । यसैगरी बलवान् पुरुषले नै अर्काको बलको आँकलन गर्न सक्दछन् निर्वलले होइन । वसन्तऋतु आएको कोइलीले नै थाह पाउँछ कागले होइन । यसैगरी सिंहको बल हात्तीले नै पहिचान गर्न सक्छ मुसाले सक्दैन ।

सबैको शक्ति सबैले पहिचान गर्न सक्दैनन् । जो गुणवान् व्यक्ति छ उसैले अरुको गुणको पनि पहिचान गर्न सक्दछ । निर्गुणीले कदापि गुण पहिचान गर्न सक्दैन । यसैगरी बलवान् पुरुषले नै अरुको बल पहिचन गर्न सक्छन् । निर्वलले बलको पहिचान गर्न सक्दैनन् । वसन्तऋतुको ज्ञान जसरी कोइलीलाई थाह हुन्छ कागलाई होइन त्यसैगरी सिंहको बल हात्तीलाई मात्र थाह हुन्छ । अतः शक्ति पत्ता लगाउन व्यक्तिमा विशेष गुण हुनु आवश्यक छ । –नारायणप्रसाद निरौला, ज्योतिषाचार्य–