जीवनमा कसरी सफल बन्न सकिन्छ ? हेर्नुहोस् आजको नीति वचन


हरेकपल August 24, 2019

अमन्त्रमक्षरं नास्ति नास्ति मूलमनौषधम् ।
अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः ।। – नीति श्लोक

मन्त्र नभएको अक्षर छैन, औषधी नहुने संसारमा कुनै पनि वृक्ष छैन । यसैगरी यो संसारमा कोही मान्छे पनि अयोग्य छैनन् केवल योजकको मात्र अभाव हो ।

यो संसारमा योजकको मात्र दुर्लभ हो । योजक भनेको सही संयोजनकर्ता हो । हरेक कार्यलाई सही संयोजन गर्न सक्ने व्यक्ति नै यो संसारमा सफल बन्न सक्छन् । किनकि हरेक अक्षरमा मन्त्र छन् ती मन्त्रको सही संयोजन गरेर शक्ति प्राप्त गर्न सकिन्छ । यसैगरी हरेक रूखबुट औषधी हुन् । तर कुन रोगको कुन औषधी हुन्छ भन्ने पत्तालगाउन सक्ने मान्छे जीवनमा सफल हुन्छ । जसले वृक्षमा भएको औषधीय गुणको पहिचान गर्न सक्छ उही जीवनमा सफल हुन्छ । यसैगरी संसारमा मान्छे पनि कुनै न कुनै खुबी लिएरै आएको हुन्छ । आफूमा भएको खुबी चिनेर अघि बढ्ने मान्छे नै जीवनमा सफल हुन्छ भन्ने नीति वचन मननीय छ । –नारायणप्रसाद निरौला, ज्योतिषाचार्य–