कस्ता व्यक्तिले भगवान्को उपासना गर्छन् ? हेर्नुहोस् आजको नीति वचन


हरेकपल September 30, 2019


चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन ।
आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ ।।
–गीता, ७।१६

हे अर्जुन- आर्त, उत्तम कार्य गर्ने जिज्ञासु, अर्थार्थी र ज्ञानीलेमात्र मेरो(भगवान्को) उपासना गर्छन् ।


कतिपय मान्छेले ईश्वरप्रति आस्था राख्दैनन् । विशेषतः चारवटा अवस्थामा नपुगेका व्यक्तिले ईश्वरीय अस्तित्वलाई स्वीकार गर्दैनन् भनिएको छ । अर्त व्यक्तिको एकमात्र साहारा ईश्वर हुनुहुन्छ । जब मान्छे कसैको साहारा भेट्टाउँदैन तबमात्र ईश्वरीय अस्तित्वलाई स्वीकार गर्दछ र शरणमा पर्दछ । हाम्रा हातमा त केही छैन र पनि आफ्नो बलबुताले भ्याएसम्म आफ्नै शक्तिको प्रदर्शन गर्ने बानी केवल अहंकार मात्र हो । सोही कुराको उदाहारण यहाँ दिइएको छ । संकटापन्न अवस्थामा पुकार्ने केवल ईश्वरलाई नै हो । यसैगरी जिज्ञासु व्यत्तिले पनि भगवद्भक्ति राख्दछन् । जसमा संसारी प्रपञ्चको बारेमा जान्ने इच्छा हुन्छ । यस्ता व्यक्तिले पनि ईश्वरीय अस्तित्वलाई वरण गर्दछन् । यसैगरी धन कमाउने मान्छेले पनि ईश्वरलाई पुकार्ने गर्दछन् । धनको आशमा पनि मान्छेले ईश्वरलाई पुकार्ने गर्दछन् । यसैगरी ज्ञानी व्यक्तिले पनि ईश्वरीय अस्तित्वलाई स्वीकार गर्दछन् । अन्यथा व्यक्तिले सच्चा भक्ति भावले भगवान्को उपासना गर्दैनन् । यो संसार ईश्वरकै हातमा छ । हामी केवल कर्ता र कर्मका भोक्त मात्र हौँ । यो संसारमा हाम्रो केहीपनि छैन । छ त केवल ईश्वरमा मात्र । अतः आफूमा भएको अहंकारलाई त्यगी भगवान्को भक्ति गर्नुपर्छ भन्ने गीताको नीति वचन मननीय छ । –नारायणप्रसाद निरौला, ज्योतिषाचार्य–