धनको प्रभाव कस्तो हुन्छ ? हेर्नुहोस् आजको नीति वचन


हरेकपल October 5, 2019

पूज्यते यदपूज्योऽपि यदगम्योऽपि गम्यते
बन्द्यते यदबन्द्योऽपि स प्रभावो धनस्य च ।।
–पञ्चन्त्र, १।७


जो अपूज्य छ त्यसको पनि पूजा हुन्छ । जुन ठाउँ अगम्य छ त्यो पनि जान योग्य हुन्छ । बाँध्न नमिल्ने पनि बाँधिन्छ यो सबै धनको प्रभाव हो ।


संसारमा धनको महिमा अपरम्पार छ । नभइ पनि नहुने र भएर पनि नहुने । अपूज्य भए पनि धनकै प्रभावलेृ मान्छे पूज्यको कोटिमा पुग्दछ । यसैगरी कठिन स्थानमा पुग्न पनि धनले सम्भव हुन्छ । यसैगर बाँध्न नमिल्ने पनि बाधिन्छ अनि बाँधिएको पनि फुक्छ यो सबै धनकै कारणले हो भन्ने नीति वचन मननीय छ । – नारायणप्रसाद निरौला,ज्योतिषाचार्य, वास्तुविद् –