धनका कतिवटा गति हुन्छन् ? हेर्नुहोस् आजको नीति वचन


हरेकपल October 14, 2019

दानं भोगो, नाशतिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य ।
यो न ददाति, न भुङ्ते, तस्य तृतीया गतिर्भवति ।।
– पञ्चतन्त्र

धनका तीनबटा गति हुन्छन्ः दान, भोग र नाश । जसले दान दिदैन र भोग पनि गर्न सक्दैन भने त्यो धन नाश भएर जान्छ ।

धन प्रयोग कसरी गर्नु पर्छ भन्ने बारेमा पञ्चतन्तमा विशद् विवेचना गरिएको छ । विष्णुशर्माले धनका तीनवटा गति बताएका छन् । पहिलो गति हो दान । धन दानका निम्ति उपयोग गर्नु राम्रो पक्ष हो । यसले इहलोकका साथै परलोकमा पनि काम गर्दछ । यसैगरी धन प्रयोगको अर्को तरिका भनेको भोग हो । दान गर्न नसके पनि धनको भोग गर्न सक्नु पर्दछ भन्ने पञ्चतन्त्रले तर्क पस्तुत गरेको छ । यसैगरी दान पनि गर्न नसक्ने अनि भोग गर्न पनि नसक्नेको धन त्यत्तिकै नाश भएर जान्छ । अतः आर्जित धन कि त दान गर्नु कि त भोग गर्नु अन्यथा नाश भएर जान्छ भन्ने नीति वचन मननीय छ । –नारायणप्रसाद निरौला, ज्योतिषाचार्य–