कस्ता व्यक्ति संसारमा विरलै पाइन्छन् ? हेर्नुहोस् आजको नीति वचन


हरेकपल October 17, 2019

विरला जानन्ति गुणान् विरलाः कुर्वन्ति निर्धने स्नेहम् ।
विरलाः परकार्यरताः परदुःखेनापि दुःखिता विरलाः ।।
–संस्कृत सुभाषितम्

यो संसारमा अरुको गुण पहिचान गर्ने, निर्धनसँग नाता गाँस्ने, अरुको कार्यमा गर्दा पनि रमाउने र अरुको दुःखमा दुःखीहुने व्यक्ति विरलै पाइन्छन् ।


यो संसारमा सबै बलेकै आगो ताप्छन् । ओगो बाले तााप्ने मान्छे पनि यो संसारमा पाइन्छन् तर अत्यन्त न्यून । अरुको गुणको पहिचान गर्ने व्यक्ति संसारमा विरलै हुन्छन् । स्वभावले नै मान्छे गरीव छ भने धन भएका व्यक्ति उसलाई हेर्दैनन् र नाता सम्बन्ध पनि गाँस्न चाहदैनन् । यसैगरी अर्काको कार्य गर्दा रमाउने र दुःखमा दुःखी हुने मान्छेको यो संसारमा अभाव छ भन्ने नीति वचन मननीय छ । – नारायणप्रसाद निरौला, ज्योतिषाचार्य–