कस्ता व्यक्ति र वस्तुलाई लत्याउन निषेध छ ? हेर्नुहोस् आजको नीति वचन


हरेकपल October 27, 2019


पादाभ्यां न स्पृशेदग्निं गुरुं बा्रह्मणमेव च ।
नैव गां न कुमारीं च न वृद्धं न शिशुं तथा ।।
– चाणक्य


आगो, गुरु, ब्राह्मण, गाई, कन्या, वृद्ध र शिशु बालकलाई लत्याउनु हुँदैन ।


चाणक्यले व्यक्ति र वस्तु विशेषलाई लात्तीले नछुनु भनेका छन् । खुट्टाले छुनु राम्रो कार्य होइन । यो सामाजिक मर्यादा विपरीत पनि हो । कतिपय यस्ता विशेष व्यक्ति र वस्तु छन् तिनलाई लात्ती नपार्नु नै उत्तम हुन्छ भन्ने चाणक्यको धारण छ । आगो, गुरु,ब्राह्मण, गाई, कन्या कुमारी, वृद्ध र बालक यी ईश्वर समान हुने भएकाले यस्ता व्यक्ति र वस्तु सदा आदरणीय र पूजनीय हुन्छन् । त्यसैले लात्ती पार्नु हुँदैन भन्ने नीति वचन मननीय छ । –नारायणप्रसाद निरौला –