व्यक्तिको उपेक्षा कुन वेलासम्म हुन्छ ? हेर्नुहोस् आजको नीति वचन


हरेकपल November 6, 2019

अप्रकटीकृतशक्तिः शक्तोपि जनस्तिरस्क्रियां लभते ।
निवसन्नन्तर्दारुणि लङ्घ्यो वर्णीन तु ज्वलितः ।।
–सुभाषितम्

बलवान व्यक्तिको त्यो वेलासम्म उपेक्षा हुन्छ, जुनवेलासम्म उसको वल देखिन्दैन । यसैगरी दाउरासँग पनि मान्छे तबसम्म डराउँदैनन् जबसम्म उक्त दाउरा जलेर आगो बल्दैन ।


जबसम्म व्यक्तिमा रहेको शक्तिको प्रदर्शन हुँदैन तबसम्म ऊ उपेक्षा कै पात्र भइरहेको हुन्छ । व्यक्तिलाई हेरेर मात्र त्यसको आँकलन गर्न सकिँदैन । जबसम्म व्यक्रिको भित्री शक्तिको प्रदर्शन हुँदैन तबसम्म उक्त व्यक्रिको बल पराक्रम आदि केही कुराको पनि ज्ञान गर्न सकिँदैन । सामान्यतः मान्छेले ज्यान हेरेर बलवान् वा कमजोर भनी आलोचा गर्दछन् । जब उक्त व्यले उसको शक्तिको प्रदर्शन गर्छ तबमात्र उसको वास्तविक परिचय हुन्छ । यसैगरी दाउराभित्र हुने आगो जबसम्म बल्दैन तबसम्म त्यो दाउराको शक्ति थाह हुँदैन । व्यक्तिको असली पहिचान नगरी व्यक्तिको उपेक्षा भइरहेको हुन्छ भन्ने नीति वचन मननीय छ । –नारायणप्रसाद निरौला, ज्योतिषाचार्य –