शुत्रसँग कस्तो व्यवहार गर्नुपर्दछ ? हेर्नुहोस् आजको नीति वचन


हरेकपल November 7, 2019

वहेदमित्रं स्कन्धेन यावत्कालविपर्ययः ।
अथैवमागते काले भिन्द्याद् घटमिवाश्मनि ।।
–सुभाषितम्

समय प्रतिकूल भएका वेला शत्रुसँग पनि मित्रता गाँस्न सक्नुपर्दछ । आफ्नो समय अनुकूल भएको वेला शत्रुलाई परास्त गर्नुपर्दछ । जसरी घैँटालाई ढुङ्गाले फुटाएर नष्ट गरिन्छ ।


प्रतिकूल समय भएकोवेला शुत्रुसँग दुष्मनी गर्नुहुँदैन । शत्रुसँग पनि मित्रवत् व्यवहार गरी काम लिनुपर्दछ । जब आफ्नो समय अनुकूल आउँछ सो वेला शुत्रलाई परास्त गरी अघिबढ्नुपर्दछ । प्रतिकूल समयमा शत्रुसँग जोरी खेल्नुहुँदैन । समय अनुकूल भएपछिमात्र शत्रुलाई परास्त गरी आफू अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने नीति वचन मननीय छ । –नारायणप्रसाद निरौला, ज्योतिषाचार्य –