मनमा शान्ति कसरी मिल्छ ? हेर्नुहोस् आजको नीति वचन


हरेकपल November 8, 2019

आपूर्यमाणमचलप्रातिष्ठं समुद्रमापः प्राविशन्ति यद्वत् ।
तद्वत् कामा यं प्राविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी ।।
–गीता

जो व्यक्ति मनमा उत्पन्न हुने चपलताबाट अविचलित रहन्छ उसैले जीवनमा शान्ति प्राप्त गर्दछ ।

जसरी नदीको पानी समुद्रमा मिल्दा पनि समुद्रमा कुनै परिवर्तन आउँदैन । जस्तो अवस्थामा थियो त्यस्तै नै रहन्छ, त्यसैगरी जीवनमा आशारहित मान्छेले नै शान्तिको श्वास फेर्न सक्दछ । आशावादी जीवन अशान्तिको अग्नि हो जसले नित्य जलाइरहन्छ र मान्छेलाई शान्त रहँन दिँदैन । अतः सुखदुःखमा समान हुने सत्वगुणी व्यक्तिले नै जीवनमा शान्तिको अनुभूति गर्न सक्छ भन्ने नीति वचन मननीय छ । –नारायणप्रसाद निरौला, ज्योतिषाचार्य –