भाग्य चम्काउने उपाय के हो ? हेर्नुहोस् आजको नीति वचन


हरेकपल November 15, 2019

न दैवमपि सञ्चित्य त्यजेदुद्योगमात्मनः ।
अनुद्योगेन कस्तैलं तिलेभ्यः प्राप्तुमर्हति ।।
– नीति श्लोक

भाग्य चम्काउने व्यक्तिले कर्मलाई कहिल्यै छोड्नुहुँदैन । जसरी तीलमा भएको तेल निकाल्न यत्न गर्नु पर्छ त्यसैगरी यत्न, उद्योग वा कर्म गरिरहनुपर्छ ।


भाग्य के हो र कर्म के केति भन्ने विषय गहन चिन्तन पाइन्छ । भाग्यमा भए पनि कर्म नगरी फल प्राप्त हुन सक्दैन । तीलमा तेल हुनु भाग्य हो । त्यो तेलललाई बाहिर निकाल्न कर्म गर्नुपर्छ । कर्म भनेको तीलभित्र रहेको तेल निकाल्नका निम्ति गर्नुपर्ने उद्योग हो । त्यसैले भाग्य चम्काउन कर्म गर्नुपर्छ । उद्योग अर्थात् कर्म गरेर नै भाग्य चम्काउन सकिन्छ भन्ने नीति वचन मननीय छ ।
–नारायणप्रसाद निरौला, ज्योतिषाचार्य–