साना वस्तुको शक्ति कति हुन्छ ? हेर्नुहोस् आजको नीति वचन


हरेकपल November 24, 2019

अल्पानमपि वस्तूनाम संहतिः कार्यसाधिका ।
तृणैर्गुणत्वमापन्नैः बंध्यते मत्तदंतिनः ।।
–संस्कृत सुभाषितम्

स–साना वस्तुको प्रयोगले नै ठूला कार्य पनि सम्पन्न गर्न सकिन्छ । जस्तो कि साना साना त्यन्द्रा बटुलेर बनाएको डोरीले हात्तीलाई पनि नियन्त्रणमा लिन सकिन्छ ।


सना वस्तु हुन् भन्दैमा हेय दृष्टिले हेर्ने हाम्रो बानी हुन्छ । तर साना वस्तु पनि कति महत्त्वपूर्ण हुन्छन् भन्ने कुरा सानो उदाहरणबाट पनि लिन सकिन्छ । जस्तो कि त्यान्द्रा सानै हुन्छन् । तिनै त्यान्द्रालाई जोडेर बनाएको डोरीले हात्तीजस्तो शक्तिसम्पन्न जन्तुलाई पनि नियन्त्रणमा लिन सकिन्छ । अतः सना वस्तु मिलेर नै शक्तिको निर्माण हुन्छ । त्यसैले साना वस्तुलाई हेय दृटिले हेर्नु गलत हो भन्ने नीति वचन मननीय छ । – नारायणप्रसाद निरौला, ज्योतिषाचार्य, वास्तुविद् –