प्रश्न- उखुको स्वाद कस्तो हुन्छ ? उत्तर- किसानको साथमा रहुन्जेल यो तीतो हुन्छ, चिनीमिलमा पुगेपछि गुलियो बन्छ ।


हरेकपल January 10, 2020

बक्ररेखाः उखुको स्वाद ……………… प्रश्न – उखुको स्वाद कस्तो हुन्छ ? उत्तर – ठाउँ अनुसार फरक पर्छ । प्रश्न – कहाँ कस्तो फरक पर्छ ? उत्तर – किसानको साथमा रहुन्जेल यो तीतो हुन्छ, चिनीमिलमा पुगेपछि गुलियो बन्छ ।